8

Интернационален фестивал ,,Фолклоријада Градско”

Се одржува традиционално секоја година во правата половина на месец Мај Амфитеатар во центарот на Градско