Име Адреса Контакт

Велес 

Планинарски дом Папрадиште с. Папрадиште (043) 529 682
Здружение Ловечко Друштво Руен lovnoruen.com.mk/
(043) 616 218

Кавадарци 

Ловечко друштво Тиквеш Ул. Илинденска бр: 3/8 (043) 415 330
(078) 336 351
Планинарско друштво “Орле” Ул. 41-ва дивизија бр. 14 Бинов Љупчо 043-413-639
Зоран 043-413-641

Свети Николе

 

Ловечко друштво Еребица Ул. Кочо Рацин бр: 37 (032) 443 950
(076) 278 513

Неготино 

Стенае Ул. Маршал Тито б.б. (043) 363 720
Планинарски дом „Горни Дисан“ Горни Дисан
Ловечко друштво,,Вардар,, Неготино
Спортско риболовно друштво,,Вардар,, Неготино
Спортско планинарско друштво,,Серта,, Неготино

Демир Капија

Риболовното друштво „Дошница“ Демир Капија Дејан Кавазов
072 931 109

Чашка

 

Планинарски дом “Чеплес“Ceples Љупче Ѓорѓиев 078 449 002
Детски Планинарски дом ПАПРАДИШТЕ

Ул. Трајче Панов бр: 22 Игор Смилев 071 669 226
075 361 877
Планинарски дом Ораов долOraov dol Ул. Орце Мартинов бр: 51 Драган Адамчевски 078 492 014
Извиднички дом ГОЛОЗИНЦИ Ул. Трајче Панов бр: 22 Анѓелче Гушев www.scoutveles.org.mk
076 226 956;
072 274 070;
070 265 250;